VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
Informacje dodatkowe
Rodzaje szkoleń
box
Informacje o projekcie
Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia (woj. lubelskie)
Kod projektu: Lublin
Źródła finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Ramy czasowe realizacji szkoleń: 2009-10-01 do 2011-01-31
Planowana liczba uczestników: 500 osób/-y
     
Zasięg terytoriany projektu LUBELSKIE ,
Adresaci projektu nauczyciele,
Opis projektu
Celem projektu Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich województwie lubelskiego w zakresie organizacji procesu kształcenia oraz poznania możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.
Szkolenia w ramach tego proejktu organizowane będą od października 2009 roku do stycznia 2011 roku.
Rodzaje szkoleń realizowanych w projekcie
Nazwa Kod Odbiorcy
Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT
kurs,
SN   nauczyciele
»Start »Drukuj
2021-10-28 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl