Efekty szkoleń
Każdy, kto weźmie udział w naszych szkoleniach, nabędzie umiejętności:
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18