Informacje o szkoleniu
Projekt Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia (woj. lubelskie)
Nazwa Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT
Cena Bezpłatne
       
Forma szkolenia kurs
Odbiorcy nauczyciele
Wymagania wstępne: umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu przynajmniej podstawowym
Liczba miejsc: 500
Liczba godzin: 40