Rekrutacja
Proces rekrutacji odbywa się w trzech etapach:
  1. zgłoszenie na szkolenie,
  2. zakwalifikowanie,
  3. uczestnictwo.

1.  Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać na dwa sposoby:

ON-LINE - poprzez rejestrację w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie wypełnienie udostępnionego na witrynie formularza zgłoszenia na szkolenie.

Rejestracja w bazie szkoleń służy do utworzenia osobistego konta, niezbędnego do logowania się do bazy i zgłaszania na wybrane szkolenia. Po zdefiniowaniu danych wymaganych do logowania (login - PESEL i hasło) będziecie Państwo poproszeni także o podanie swoich danych adresowych.
 
Ważne!  

Należy pamiętać, że rejestracja nie jest jednoznaczna ze zgłoszeniem się na szkolenie. Aby zgłosić się na szkolenie, należy zalogować się w internetowej bazie szkoleń (posługując się numerem PESEL i zdefiniowanym na etapie rejestracji hasłem), a następnie wypełnić formularz zgłoszenia na szkolenie.


Aby dowiedzieć się szczegołowo jak dokonać rejestracji, zalogować się i zgłosić na szkolenie on-line, wystarczy kliknąć znajdujący się w lewym menu baner Jak zgłosić się na szkolenie.

DROGĄ TRADYCYJNĄ - poprzez formularz zgłoszenia na szkoleniewydrukowany ze strony internetowej projektu (Dokumenty do pobrania), wypełniony, podpisany i wysłany do biura projektu:
 
faksem pod numer: 081 534 61 84,  lub
pocztą na adres: ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, lub
e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: projektlubelski@vulcan.edu.pl.
 
Państwa zgłoszenie, dokonane on-line lub drogą tradycyjną, zostanie ocenione przez organizatora szkoleń pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w szkoleniu określonych w regulaminie szkoleń.

Informację o zakwalifikowaniu, wraz z propozycją terminu i miejsca szkolenia, otrzymacie Państwo od nas telefonicznie lub poprzez e-mail.

2.  Zakwalifikowanie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie należy pobrać, wypełnić i opatrzyć niezbędnymi podpisami wymagane dokumenty: „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” i „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, a następnie niezwłocznie przesłać je faxem pod numer: 081 534 61 84 lub e-mailem (zeskanowane dokumenty w załączniku) za adres: projektlubelski@vulcan.edu.pl.
Oryginały należy przekazać trenerowi w pierwszym dniu szkolenia lub odesłać pocztą na adres biura projektu: ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin, z dopiskiem „Szkolenie ICT dla nauczycieli”.
 
Ważne!   Poprawne wypełnienie ww. dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Wymagane dokumenty należy pobrać ze strony projektu.
 
Szczegóły dotyczące przekazania dokumentów organizatorowi znajdziecie Państwo w regulaminie szkoleń.

3.  Uczestnictwo 

Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów otrzymacie Państwo od organizatora szkoleń informację o nadaniu Państwu statusu uczestnika projektu.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uzyskania statusu uczestnika projektu, określonymi w regulaminie szkoleń.
DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-31