VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
Dokumenty do pobrania

Kto powinien pobrać dokumenty?

Osoby, które po wysłaniu formularza zgłoszeniowego – otrzymają od organizatora potwierdzenie telefoniczne lub poprzez e-mail.

Sposób postępowania z dokumentami

Osoby, które otrzymały informacje o zakwalifikowaniu, powinny pobrać niżej wymienione dokumenty, wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami i niezwłocznie przesłać do organizatora za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (zeskanowane dokumenty w załączniku).

 • „Deklaracja uczestnictwa w projekcie” (podpisana przez uczestnika szkoleń),
 • „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (podpisane przez uczestnika szkoleń),
 • „Zaświadczenie o zatrudnieniu” (podpisane przez pracodawcę).
Oryginały tych dokumentów należy dodatkowo niezwłocznie przesłać drogą pocztową.
Przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów jest warunkiem uzyskania statusu uczestnika projektu.
 
Gdzie odesłać dokumenty?
 
Dokumenty należy odesłać:
 • faksem pod numer: 081 534 61 84
  lub
 • e-mailem na adres: projektlubelski@vulcan.edu.pl

  a następnie drogą pocztową na adres biura projektu:
  ul. Olszewskiego 5, 20-481 Lublin z dopiskiem „Szkolenia ICT dla nauczycieli”.

Lista dokumentów do pobrania:

DATA AKTUALIZACJI: 2010-05-31
»Start »Drukuj
2024-04-24 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl