VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
box
Kogo zapraszamy
Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół z obszarów wiejskich (tj. gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców) województwa lubelskiego, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szkołach wszystkich poziomów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a w następstwie poprawić jakość i organizację procesu kształcenia w swoich placówkach, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Szczególnie zapraszamy tych nauczycieli, którzy chcą dodatkowo poznać możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.
 
Prosimy o zapoznanie się z określonymi w regulaminie szkoleń szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-04-24 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl