VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
O projekcie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu zastosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w codziennej pracy zawodowej nauczycieli z obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
 
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4.
Kogo zapraszamy

Zgodnie z założeniami projektu, adresatami szkoleń są wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół z obszarów wiejskich województwa lubelskiego, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szkołach wszystkich poziomów.

Efekty szkoleń

Każdy, kto weźmie udział w naszych szkoleniach, nabędzie umiejętności:
  • posługiwania się otwartą platformą edukacyjną Fronter,
  • wyszukiwania i stosowania przepisów prawa oświatowego,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej,
  • stosowania złożonych schematów oceniania,
  • pozyskiwania funduszy z UE na realizację celów edukacyjnych.
Terminy szkoleń
 
Szkolenia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego od
października 2009 r. do grudnia 2010 r.
 
Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń są ustalane na podstawie kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc.
2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl