VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
box
Terminy szkoleń

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego od października 2009 r. do grudnia 2010 r.

Konkretne miejsca i szczegółowe terminy szkoleń są ustalane na podstawie kolejności zgłoszeń i miejsca zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc. Priorytetem dla organizatora przy ustalaniu miejsc i terminów szkoleń będzie każdorazowo komfort uczestników, tj. stosunkowo niewielka odległość od miejsca zatrudnienia i termin realizacji,  bliski wobec terminu wysłania przez uczestnika formularza zgłoszenia na szkoleni.
 
Terminy aktualnie trwających oraz planowanych w najbliższych dniach szkoleń znaleźć Państwo mogą na witrynie projektu, w dziale Szkolenia, na karcie Terminy.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu szkolenia zostaną przekazane uczestnikowi po zakwalifikowaniu jego zgłoszenia na szkolenie. Poszczególne etapy rekrutacji omawia regulamin szkoleń.

DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-04-24 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl