VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
box
Efekty szkoleń
Każdy, kto weźmie udział w naszych szkoleniach, nabędzie umiejętności:
  • posługiwania się otwartą platformą edukacyjną Fronter,
  • wyszukiwania i stosowania przepisów prawa oświatowego,
  • stosowania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej,
  • stosowania złożonych schematów oceniania,
  • pozyskiwania funduszy z UE na realizację celów edukacyjnych.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w ramach projektu „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl