VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
Metody kształcenia
Szkolenia będą prowadzone sprawdzoną i efektywną metodą blended learning, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
 
Blended learning
 
Blended learning, czyli nauczanie komplementarne, łączy nauczanie bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to połączenie dwóch różnych środowisk nauczania i zestawienie ich w taki sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również by uczyć się w sposób jak najbardziej wydajny.
 
Taki model nauczania zapewnia harmonijne połączenie wykorzystywanych narzędzi edukacyjnych, takich jak warsztaty praktyczne, dyskusja, wykłady, studium przypadku, konsultacje z trenerem z przekazywaniem materiałów, wymianą opinii oraz sprawdzaniem wiedzy poprzez Internet.
Zakres wykorzystania poszczególnych narzędzi podczas szkolenia zależy od diagnozy potrzeb szkoleniowych dokonanej przez trenera i specyfiki samej grupy
.

Otwarta platforma edukacyjna

Podczas szkolenia gwarantujemy każdemu uczestnikowi dostęp do otwartej platformy edukacyjnej Fronter, pozwalającej m.in. na możliwość zdalnej pracy w grupie, współtworzenie i udostępnianie danych, uczestniczenie w testach sprawdzających i ankietach on-line, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do komunikacji z trenerem i innymi uczestnikami.
Każdy z uczestników projektu ma zapewniony darmowy dostęp do platformy przez okres 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-02-27 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl