VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
Materiały szkoleniowe
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, odnoszących się do poruszanych na zajęciach zagadnień. Materiały te, dzięki swojej przejrzystej konstrukcji i dopasowaniu do zakresu tematycznego szkolenia, umożliwiają intuicyjne posługiwanie się nimi.  Zostały opracowane w taki sposób, aby także po zakończeniu szkolenia stanowiły wartościowe źródło wiedzy dla jego uczestników.
Dodatkowo, materiały poszerzające zdobywane wiadomości i umiejętności, udostępniane będą uczestnikom w zasobach platformy edukacyjnej Fronter.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-02-27 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl