VULCAN
ITC Drogą do lepszego Nauczania
O projekcie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu zastosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) w codziennej pracy zawodowej nauczycieli z obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
 
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Innowacyjne podejście do organizacji procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
 
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez przeprowadzenie innowacyjnych i praktycznych szkoleń doskonalących w zakresie organizacji procesu kształcenia oraz możliwości pozyskania środków z UE na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.
W ramach projektu dla województwa lubelskiego przeprowadzone zostanie szkolenie „Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ICT” (kod szkolenia: SN/Lublin).

Szkolenie będzie się składać z dwóch części:

  1. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w pracy nauczyciela:
    • wykorzystanie platformy edukacyjnej w nauczaniu,
    • wykorzystywanie oprogramowania wspomagającego nauczanie,
    • wyszukiwanie i przeglądanie przepisów prawa oświatowego.
  2. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na cele edukacyjne.
Szczegółowy program oraz terminy najbliższych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.
 
Przewidziano przeprowadzenie 50 szkoleń dla 500 nauczycieli ze szkół obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego, w grupach po 10 osób, co gwarantuje komfort pracy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa.
DATA AKTUALIZACJI: 2009-12-18
»Start »Drukuj
2024-06-11 © VULCAN sp. z o.o. :: Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem ITC - Województwo Lubelskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl